image banner
BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2023
Thống kê truy cập
  • Đang online: 51
  • Hôm nay: 1,004
  • Trong tuần: 11,600
  • Tất cả: 2,279,651
Đảm bảo các hoạt động đạy học sau Tết Nguyên đán
Lượt xem: 198
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Cà Mau vừa có văn bản gửi Phòng GDĐT các huyện, thành phố Cà Mau; Các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục học kì 2, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Việc ổn định nề nếp dạy và học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

          Trưởng phòng GDĐT, Thủ trưởng các đơn vị, trường học tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm ra nền nếp dạy và học ngay tuần đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo tất cả các hoạt động dạy, học và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường luôn được thông suốt, nghiêm túc và có chất lượng.

          Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, vận động học sinh, trẻ đến lớp đúng thời gian quy định; có biện pháp thiết thực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm giảm tối đa tình trạng học sinh bỏ học sau Tết.

          Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; vệ sinh trường lớp đón học sinh, trẻ vào học sau nghỉ Tết.

          Hoàn thành cập nhật số liệu học sinh tháng 02/2023 trên hệ thống báo  cáo định kỳ hàng tháng (baocao.camau.edu.vn) chậm nhất 8 giờ ngày 01/02/2023.

Về Kế hoạch thời gian năm học

Các đơn vị, trường học thực hiện đúng theo Kế hoạch số 2311/KH- SGDĐT ngày 16/8/2022 của Sở GDĐT về Chi tiết về thời gian năm học 2022- 2023.

Thực hiện Chương trình giáo dục

Các đơn vị, trường học thực hiện đúng theo Kế hoạch số 2515/KH- SGDĐT ngày 06/9/2022 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023 đối với GDTrH và Công văn số 2532/SGDĐT-MNPT ngày 07/9/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2022-2023. Trong đó cần lưu ý:

          Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

          Thực hiện có hiệu quả các phương pháp và hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá.

          Nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp, phân luồng; chất lượng mũi nhọn, thực hiện các kì thi, cuộc thi và chất lượng phổ cập giáo dục, xóa chữ.

          Tiếp tục thực hiện hiệu quả tinh giản hồ sơ sổ sách, số hóa hồ sơ nghiệp vụ trong nhà trường theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 2100/SGDĐT-MNPT ngày 13/10/2020, Công văn số 2220/SGDĐT-MNPT ngày 27/8/2021.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, xét lên lớp, hoàn thành Chương trình cấp học và bàn giao chất lượng

Thực hiện việc kiểm tra, đánh giá, xét khen thưởng học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học; đồng thời, thực hiện theo các hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 2021/SGDĐT-MNPT ngày 05/8/2021 và Công văn số 1166/SGDĐT-MNPT ngày 29/4/2022. Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, đánh giá đảm bảo chất lượng, chính xác, hiệu quả, công bằng, khách quan, trung thực, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

Về ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Thực hiện xây dựng kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với điều kiện đơn vị, từng nhóm đối tượng, không gây quá tải, đảm bảo sức khỏe của học sinh; lưu ý tổ chức ôn tập cho những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT những năm học trước có nguyện vọng tham gia kỳ thi, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế.

Trên cơ sở đề thi tốt nghiệp THPT các năm và đề thi minh họa đã được Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ/nhóm bộ môn xây dựng nội dung chương trình ôn tập chuẩn bị tham gia Kỳ thi THPT năm 2023 đạt hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan và cha mẹ  học sinh  quản lý chặt chẽ việc tổ chức ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và việc dạy thêm, học thêm theo quy định.

Về lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11

          Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) trong cơ sở GDPT; theo nhiệm vụ và quyền hạn các cơ sở giáo dục chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện lựa chọn, đề xuất SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11 năm học 2023- 2024, đảm bảo quy trình theo quy định tại Điều 8 Thông tư 25/2020 và thời gian theo quy định.

          Thực hiện rà soát quy trình, hồ sơ lưu trữ (Biên bản cuộc họp, danh mục SGK do Tổ chuyên môn, cơ sở GDPT đề xuất lựa chọn) đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10; đồng thời, hoàn thiện hồ sơ lựa chọn, đề xuất SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11.

Sở GDĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể về quy trình và thời gian tổ chức lựa chọn các bộ SGK sau khi được Bộ GDĐT phê duyệt.

          Về chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập

          Các đơn vị, trường học triển khai thực hiện đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 06/01/2023 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trung học phổ thông.

               Nhà trường cần tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp nhằm giúp học sinh định hướng nghề nghiệp cho tương lai; phối hợp tốt với cha mẹ học sinh trong việc học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập; đảm bảo quyền lợi của học sinh, phù hợp điều kiện của nhà trường và giữ ổn định cho đến hết lớp 12.

 

Hoàng Nên
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image