Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 24
  • Hôm nay: 1,134
  • Trong tuần: 10,717
  • Tất cả: 3,553,642
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ THUỘC SỞ

(Ban hành kèm theo Quyết định số :  329/QĐ-SGDĐT  ngày 02/08/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

a) Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giáo dục; tiếp công dân, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật; công tác pháp chế.

Thanh tra có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao của đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

2. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiết bảo đảm chất lượng giáo dục ở đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục; thanh tra các quy định, định mức thu, chi, việc dạy thêm, học thêm đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

3. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

5. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, trường học và cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và các Phòng  thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

6. Kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về giáo dục được phát hiện qua công tác thanh tra và các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

8. Quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục của địa phương; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ và Thanh tra tỉnh.

9. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở.

10. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cử cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra.

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

12. Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật trong ngành, lĩnh vực được giao; tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật, thẩm định rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện những công tác khác được giao.

13. Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Nguyễn Khoa Nam Chuyên viên 3835959 0915814849
# Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Số nội bộ
Cơ quan Di động
VII Phòng Thanh tra Giáo dục
1 Châu Hoàng Nam Chánh Thanh tra 3939441 0918375441 205
2 Trần Ngọc Lên P.Chánh Thanh tra 3835959 0918562571 201
3 Lê Minh Quân Thanh tra viên 3835959 0917534995 201
4 Dương Nhơn Dũng Chuyên viên 3835959 0918036036 201
5 Nguyễn Khoa Nam Chuyên viên 3835959 0915814849 201