Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5   
Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 1,400
  • Trong tuần: 10,983
  • Tất cả: 3,553,908
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

--------oo00oo--------

    Theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 của UBND Tỉnh Cà Mau v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau.

    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
    Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

 

Tin mới