Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 962
  • Trong tuần: 10 178
  • Tất cả: 463643
Đăng nhập
Trường THPT Trần Văn Thời

 - Điện thoại: (0290) 3895065 

 - Địa chỉ: Khóm 7, Thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời

 - Email: c3tranvanthoi.camau@moet.edu.vn

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Cơ quan Di động
1 Phạm Văn Hùng Hiệu trưởng 3 896 065 0983 674 968
2 Trần Minh Hai Phó Hiệu trưởng 3 896 065 0919 230 090
3 Duyên Văn Hiền Phó Hiệu trưởng 3 896 065 0935 180 596
4 Trương Thủy Triều Phó Hiệu trưởng 3 896 065 0949 732 798
5 Hà Thiện Ngợi  Chủ tịch Công đoàn 3 896 065
0919 024 165
6 Lê Hồng Lê Kế toán 3 896 065 0949 048 555
7 Lê Diệu Hiền Văn phòng 3 896 065 0948 704 409