Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 863
  • Trong tuần: 10 079
  • Tất cả: 463544
Đăng nhập
Việc tổ chức dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các trường học.
Thực hiện Công văn số 2177/UBND-KGVX ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các trường học.
Thực hiện Công văn số 2177/UBND-KGVX ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các trường học.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) các huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở, các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Công văn số 2177/UBND-KGVX ngày 19/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cần lưu ý một số nội dung sau:
- Đối với các cơ sở giáo dục công lập (trừ cấp mầm non và tiểu học):
+ Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm phù hợp điều kiện của nhà trường, tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương, thống nhất với cha mẹ học sinh, học sinh về nội dung chương trình, thời lượng, thời gian học, số tiền/tiết học, cách thức tổ chức,… trước khi tổ chức dạy thêm, học thêm;
+ Chỉ tổ chức dạy thêm, học thêm theo tinh thần đăng ký tự nguyện của cha mẹ học sinh, học sinh, không được ép học sinh học thêm với bất kỳ hình thức nào;
+ Phân công lãnh đạo trường chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc tổ chức dạy thêm, học thêm; hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật, Giám đốc Sở GD&ĐT nếu để xảy ra tiêu cực trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường;
+ Thủ tục, hồ sơ dạy thêm, học thêm thực hiện đúng quy định hiện hành.
- Đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập:
+ Xây dựng kế hoạch và phương án dạy học phù hợp điều kiện của cơ sở, tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại địa phương;
+ Thực hiện các loại hồ sơ, lưu trữ đúng theo quy định hiện hành.
- Các trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là việc đeo khẩu trang, khử khuẩn,…; bố trí đầy đủ nhân viên y tế hoặc giáo viên kiêm nhiệm trực trong suốt quá trình tổ chức dạy học; xử lý kịp thời trường hợp nghi nhiễm, tránh dịch bệnh lây lan trong trường học, cơ sở giáo dục ngoài công lập.
(Đính kèm văn bản có liên quan)
Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, trường học, các cơ sở giáo dục ngoài công lập nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, phản ảnh về Sở GD&ĐT (qua Phòng Mầm non-Phổ thông) để được hướng dẫn./.
Lê Hoàng Dự
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image