Công chức, viên chức và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường khai báo y tế điện tử trên các phần mềm: http://tokhaiyte.vn, NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch Covid-19 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1361
  • Trong tuần: 13 290
  • Tất cả: 474303
Đăng nhập
Thanh tra Trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Thanh tra Trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, đúng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn được giao; Phát huy nhân tố tích cực; Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước; Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-SGDĐT ngày 05/4/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về việc thanh tra Trách nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Tải về

                                            Quyết định số 214/QĐ-SGDĐT ngày 05/4/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau

anh tin bai

                             Ông: Châu Hoàng Nam, TTCV, Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Cà Mau công bố Quyết định số 214/QĐ-SGDĐT ngày 05/4/2022 

anh tin bai

                        Ông Phan Văn Lil, HIệu trưởng Trường THPT Võ Thị Hồng, huyện Trần Văn Thời, báo cáo quá trình hoạt động của nhà trường

anh tin bai

                                                                     Tập thể giáo viên Trường THPT Võ Thị Hồng cùng dự với Đoàn Thanh tra. 

anh tin bai

                                                           Thành viên Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 214/QĐ-SGDĐT ngày 05/4/2022

 

Dương Nhơn Dũng
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image