Tìm kiếm
Đóng


 Khảo thí và Quản lý CLGD
Đóng

Ngày 03/11/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2973/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Tân Nghiệp A, huyện Phú Tân.


Những năm qua công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) được Sở GD và ĐT Cà Mau tích cực thực hiện nhằm đánh giá mức độ đạt được về chất lượng giáo dục đối với các nhà trường.


Ngày 25/9/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2623/QĐ-SGDĐT về việc Công nhận Trường THCS Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.


Ngày 07/9/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2427/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo Hoa Tường Vi, huyện Phú Tân


Tính đến đầu năm học 2017 - 2018, tỉnh Cà Mau đã có 48 trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; trong đó, có 38 trường mầm non, 06 trường tiểu học, 03 trường THCS và 01 trường THPT.


Trong năm học 2016-2017, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau chú trọng quan tâm.


Ngày 16/8/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2243/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.


Ngày 01/8/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 2108/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Việt Khái 2, huyện Phú Tân.


Ngày 14/4/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 980/QĐ-SGDĐT về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường mẫu giáo Hướng Dương, huyện Phú Tân.


Ngày 29/3/2017, Sở GD&ĐT Cà Mau đã ban hành quyết định số 801/QĐ-SGDĐT về việc Thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường tiểu học Tân Hưng 1, huyện Cái Nước.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 47
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 47

Người dùng Online: Lượt truy cập: