Tìm kiếm
Đóng


 Công nghệ thông tin
Đóng

Đến nay, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh đã có phòng học tin học phục vụ cho việc học tập của học sinh. Với các trường ở vùng sâu, vùng xa, trong những năm qua, nhiều cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh đã thực hiện các chương trình tặng máy vi tính, hỗ trợ xây phòng chức năng tin học, giúp phổ biến công nghệ thông tin trong trường học.


Bắt kịp xu hướng giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của học sinh, Sở Giáo dục - Đào tạo đã trang bị thiết bị dạy học thông minh cho một số trường học trong tỉnh. Qua thực tế đưa vào giảng dạy, hiệu quả giáo dục ở những trường này được nâng lên rõ rệt.


Một trong những vấn đề quan trọng, đảm bảo cho việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục là nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, môn học, trong đó có giáo viên Tin học.


Trước yêu cầu cấp thiết vừa đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thời gian qua, ngành giáo dục - đào tạo Cà Mau đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và dạy học tại các nhà trường, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn tỉnh.


Những năm gần đây, cùng với cả nước, ngành giáo dục Cà Mau đang tích cực ứng ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý giáo dục.


Thực hiện công tác cải cách hành chính, thời gian qua, ngành giáo dục Cà Mau luon chú trọng từng bước hiện đại hóa hành chính.


Thực hiện, công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục, đặc biệt là công tác ứng dụng phần mềm VIC vào công tác quản lý, giải quyết công việc, thời gian qua, ở các cơ quan, đơn vị từ các phòng chức năng sở đến các phòng giáo dục, trường học tăng so với cùng kỳ năm trước; cán bộ, công chức, viên chức đăng nhập vào phần mềm để xử lý công việc thường xuyên hơn.


Ngay cả khi hệ thống cài đặt các chương trình phòng chống phần mềm độc hại nó vẫn có thể bị nhiễm virus, spyware hoặc mã độc khác. Vì vậy, hãy thực hiện từng bước dưới đây để loại bỏ chúng.


Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, theo dõi, quản lý công chức, viên chức, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà mau vừa triển khai rộng rãi trong toàn ngành về việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.


Nhiều năm qua Sở GD&ĐT Cà Mau chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn; góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 59
Members: Thành viên: 4
Tổng: Tổng: 63

Người dùng Online: Lượt truy cập: