Tin tức - Sự kiện » Tin tức - Sự kiện
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin tức sự kiện
Đóng
Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”

[ Cập nhật vào ngày (14/09/2019) ] - [ Số lần xem: 223 ]
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện sự kiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 trong toàn ngành, cụ thể như sau:


Qua sự kiện tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 giúp các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về  mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập; Huy động được các tầng lớp nhân dân vào các hoạt động trong Tuần lễ

Thời gian: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được phát động từ ngày 01/10 đến hết ngày 07/10/2018. Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 được tổ chức vào ngày 01 tháng 10 năm 2019.

Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 gồm các chủ đề do các địa phương tự chọn lựa như: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”; “Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất”….

Các nội dung hoạt động  của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 gồm:  Tổ chức tuyên truyền về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn dân cư, nơi tập trung đông người; giới thiệu những mô hình học tập tại địa phương và những tập thể, cá nhân có ý thức học tập từ các thiết chế ngoài nhà trường vươn lên trong cuộc sống; Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 vào ngày 01 tháng 10 năm 2019; Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động; các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; các lớp giáo dục pháp luật, giáo dục sức khỏe, giáo dục môi trường cho người dân; các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, báo cáo viên trung tâm học tập cộng đồng với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, đa dạng…

 

Hoàng NênCác ý kiến của bạn đọc

 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 38
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 38

Người dùng Online: Lượt truy cập: