Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Ký cam kết “Gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông”

[ Cập nhật vào ngày (11/03/2018) ] - [ Số lần xem: 226 ]

Thực hiện Kế hoạch số 478/KH-SGDĐT ngày 05/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau về việc thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong trường học năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng phòng các phòng chức năng Sở GD&ĐT; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức ngành Giáo dục ký cam kết “Gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông” năm 2018.


Theo đó, giám đốc Sở yêu cầu các đơn vị phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại đơn vị, địa phương mình. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho công viên chức, người lao động của đơn vị. Đưa nội dung “Gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không uống rượu bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa và trước khi lái xe” vào nội quy của cơ quan, tiêu chí bình xét thi đua, phân loại công chức, viên chức cuối năm của cơ quan, đơn vị. Triển khai cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị ký cam kết “Gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông”.

2.10-cs.jpg

Việc ký cam kết “Gương mẫu chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông” nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong đảm bảo an toàn giao thông.
Như Ngọc

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 14
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 15

Người dùng Online: Lượt truy cập: