Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao

[ Cập nhật vào ngày (11/09/2017) ] - [ Số lần xem: 66 ]

Công tác đào tạo nguồn nhân lực của ngành giáo dục Cà Mau trong năm học 2016-2017 có chuyển biến tích cực, nhất là đào tạo sau đại học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đạt trình độ quốc tế, đào tạo cán bộ, công chức cấp xã và bồi dưỡng đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện và tỉnh, từ đó góp phần nâng lên về chất lượng và trình độ nguồn nhân lực của tỉnh.


Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, khởi nghiệp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; tham mưu ban hành một số văn bản để nâng cao chất lượng giáo dục; đánh giá, rút kinh nghiệm việc đào tạo nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn vừa qua; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo; triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục làm cơ sở để phân tầng, xếp hạng các cơ sở giáo dục, đồng thời công khai thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng.

Từng bước phối hợp tham mưu điều chỉnh cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, đội ngũ giáo viên chưa đồng bộ về cơ cấu, một số ít giáo viên chưa đáp ứng về trình độ chuyên môn; nguồn lực tài chính bị phân tán; cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, thí nghiệm còn thiếu và lạc hậu…

Phát huy kết quả đạt được, trong năm học 2017-2018, ngành giáo dục Cà Mau tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy từ cung cấp kiến thức sang hỗ trợ phát triển năng lực và phẩm chất của người học.

Tăng cường thực hiện kiểm định chất lượng theo các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế, trên cơ sở đó tiến hành phân tầng và công khai kết quả kiểm định để xã hội, người học đánh giá, xếp hạng; khuyến khích các trường thực hiện các chuẩn đầu ra phù hợp yêu cầu xã hội.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các cơ sở GDĐT góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chuyên sâu. Nâng mức đầu tư cho giáo dục bằng các nguồn khác nhau, nhất là đối với việc đào tạo những ngành nghề tỉnh đang cần để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chú trọng huy động nguồn lực xã hội hóa.
Yến Nhi

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 38
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 38

Người dùng Online: Lượt truy cập: