Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 2017.

[ Cập nhật vào ngày (18/05/2017) ] - [ Số lần xem: 101 ]

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau, ngày 16/5/2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ban hành Công văn 1329/SGDĐT-CTTT triển khai đến toàn ngành về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 2017.


Đây là một trong những hoạt động nhằm tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày gia đình Việt Nam (28/6)” và “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017” (tháng 6 hàng năm) trong ngành giáo dục tỉnh Cà Mau.

Mục đích của Ngày hội là để tiếp tục nâng cao nhận thức trong mỗi người về trách nhiệm của các thành viên trong gia đình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình; giúp các gia đình có thêm kiến thức và kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những giá trị tiên tiến của xã hội phát triển về gia đình .

ngay_hoi_270614-16_11_11_370.jpg

Thông qua các hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ và phát triển...

Thời gian tuyên truyền cao điểm về “Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm 2017 và Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình năm 2017” được thực hiện từ ngày 01 đến ngày 30/6//2017.
Thành Phương

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 8
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 8

Người dùng Online: Lượt truy cập: