Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Ngành giáo dục Cà Mau triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2025

[ Cập nhật vào ngày (21/04/2017) ] - [ Số lần xem: 293 ]

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh Cà Mau về việc thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ngành giáo dục Cà Mau đã xây dựng kế hoạch và triển khai sâu, rộng trong toàn ngành.


Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN đến năm 2025, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành giáo dục và học sinh, sinh viên về Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN.

Đề ra các giải pháp thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với ngành giáo dục và nhận thức của cán bộ quản lý, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên về triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo.

dsc01069.jpg

Nội dung cơ bản thực hiện kế hoạch của ngành giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ chuyên môn cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên; xây dựng các chương trình phát triển giáo dục đào tạo, không để tình trạng do nghèo khó mà thất học; tập trung hoàn thiện chương trình kiên cố hóa trường lớp; củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; tăng cường phân luồn học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn; tích cực hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng tham gia xây dựng xã hội học tập…
Thanh Thùy

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 40
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 40

Người dùng Online: Lượt truy cập: