Tin tức - Sự kiện » Tin trong ngành giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Tin trong ngành giáo dục
Đóng
Ngành giáo dục Cà Mau quán triệt Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục

[ Cập nhật vào ngày (17/03/2017) ] - [ Số lần xem: 234 ]

Thực hiện Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT Cà Mau vừa ban hành công văn 674/SGDĐT-CTTT yêu cầu các đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.


Theo Chỉ thị  số 505/CT-BDGĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở GD&ĐT khẩn trương chỉ đạo phòng, các cơ sở giáo dục, các đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng và thực hiện Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học. Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, quan tâm giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng phụ trách đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, cơ quan công an, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức và các cơ quan liên quan ở địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau; các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục.

chde-renchuviet-3.jpg

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ các nội dung, quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng chống, giảm thiểu nguy cơ và khắc phục hậu quả tai nạn, thương tích trong trường học. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; các quy định về quản lý và xử lý các loại hóa chất độc hại, quy trình quản lý phòng thí nghiệm, an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo môi trường trường học an toàn.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tư thục, các sở giáo dục phối hợp với các địa phương, ban, ngành có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra về việc quản lý cấp phép và việc thực hiện các điều kiện đảm bảo trường học an toàn. Xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông.

Ngoài ra, tham mưu UBND tỉnh, thành phố rà soát cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kiên quyết loại bỏ các công trình không đảm bảo chất lượng, không an toàn đối với học sinh và nhà giáo. Đồng thời, bố trí kinh phí để cải tạo, sửa chữa các công trình đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn, xây mới các công trình còn thiếu.

 
Thành Phương

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 81
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 81

Người dùng Online: Lượt truy cập: