Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Khánh An
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT KHÁNH AN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Khánh An.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Ấp An Phú, xã Khánh An, huyện U Minh

- Điện thoại thường trực: 07803650117

- Email:c3khanhan@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Phạm Tiến Trình

 Hiểu Trưởng 

3650117

0918307569

 

02

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó Hiệu Trưởng

3650117

0912526100

 

03

Lâm Thị Diệu

Văn thư 3650117 0942221019

 

 0

         
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 25
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 25

Người dùng Online: Lượt truy cập: