Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Võ Thị Hồng
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT VÕ THỊ HỒNG

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Võ Thị Hồng.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Đá bạc, Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời

- Điện thoại thường trực: 07803897234 - Fax: 897260

- Email:c3vothihong@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Đỗ Văn Quân

 Hiểu Trưởng 

3897260

0913605413

 

02

Phan Văn Lil

Phó Hiệu Trưởng

3897250

0985940926

 

03

Nguyễn Hoàng Thương

Văn thư

 3826337

0919660626

 

 

         
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: