Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng
Đảm bảo việc chăm sóc trẻ thơ có chất lượng

[ Cập nhật vào ngày (14/01/2018) ] - [ Số lần xem: 131 ]
Giờ học của học sinh trường mầm non Đầm Dơi
Giờ học của học sinh trường mầm non Đầm Dơi

Đó là một trong những nội dung vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau nêu ra trong kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.


Theo kế hoạch, ngành giáo dục sẽ xây dựng và thực hiện đề án huy đọng nguồn lực cho phát triển hệ thống giáo dục mầm non, trong đó chú trọng mở rộng mạng lưới trường lớp nhất là ở nông thôn, nơi khó khăn; tăng cường lực lượng giáo viên được đào tạo, phát huy vai trò của khu vực tư nhân trong cung ứng dịch vụ giáo dục mầm non; huy động các thành phần kinh tế đầu tư hệ thống nhà trẻ, trường, lớp mầm non.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèom hộ có trẻ em khuyết tật về sự cần thiết đối với phát triển toàn diện sức khoẻ và trí tuệ của trẻ em từ giai đoạn trẻ thơ.

Tăng cường điều phối và phối hợp liên ngành để đảm bảo sự liên kết giữa các can thiệp phát triển trẻ thơ lồng ghép có chất lượng.

Tiếp tục đề xuất chính sách hỗ trợ để đảm bảo trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật, nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non.
Mỹ NgânCác ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 29

Người dùng Online: Lượt truy cập: