Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng
Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

[ Cập nhật vào ngày (12/10/2017) ] - [ Số lần xem: 45 ]

Thực hiện công văn 4122/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã triển khai đến các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.


Theo đó, Sở giáo dục yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên.

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại địa phương vận động, hướng dẫn học sinh, sinh viên và cha mẹ học sinh tham gia bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định. Đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

tải xuống.jpg

Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí trích lại của quỹ bảo hiểm y tế cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo đúng quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và các quy định về quản lý tài chính hiện hành.

Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân các cấp về mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên từ ngân sách của địa phương trên cơ sở mức hỗ trợ tối thiểu theo quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bảo hiểm y tế trong các cơ sở giáo dục. Có hình thức xử lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định về bảo hiểm y tế.
Thành Phương

Xem thêm: Tin trong ngành giáo dục


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 22
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 22

Người dùng Online: Lượt truy cập: