Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng
Đa dạng hình thức tổ chức hoạt động “Ngày pháp luật” năm 2017

[ Cập nhật vào ngày (08/09/2017) ] - [ Số lần xem: 104 ]

Hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


Ngày pháp luật 2017 có chủ đề: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”. Ngày pháp luật Việt Nam năm 2017, được tổ chức tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2017 đến hết ngày 30/11/2017, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11/2017 đến ngày 11/11/2017

Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp phải xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật; trong thực hiện phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Các ngành, các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sâu rộng về nội dung, vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật liên quan đến đời sống xã hội. Tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các luật, pháp lệnh mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của đơn vị. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến, giới thiệu nội dung các văn bản mới; phát huy vai trò của công tác tư pháp, pháp luật trong hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh…

Qua đó, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ và tuân thủ pháp luật; đề cao vai trò tự tôn pháp luật. Ngày pháp luật được triển khai dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng …
Việt Hữu

Xem thêm: Tin tức - Sự kiện


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 38
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 38

Người dùng Online: Lượt truy cập: