Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng

Đó là mục tiêu lớn trong công tác cải cách hành chính trong ngành giáo dục từ nay đến cuối năm 2017 được Sở giáo dục Cà Mau chỉ đạo sau đợt kiểm tra cải cách hành chính tại 13 đơn vị trực thuộc vừa qua.


Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo thực hiện một số nội dung cụ về việc triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường.


Để nắm bắt, đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động dạy thêm, học thêm và các khoản thu hướng dẫn, Sở giáo dục Cà Mau triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm năm học 2017-2018.


Ngày 19/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ban hành công văn triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Cà Mau của UBND tỉnh.


Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cà Mau về công tác truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, Sở giáo dục Cà Mau vừa ban hành công văn chỉ đạo thực hiện những nội dung truyền thông đến các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành.


Ngày 16/10, Sở Giáo dục - Đào tạo ban hành Hướng dẫn công tác pháp chế năm học 2017-2018.


Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã triển khai đến các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.


Bộ GD-ĐT vừa ban hành Quyết định số 3957/QĐ-BGDĐT về tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021.


Thực hiện công văn 4122/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã triển khai đến các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.


Đó là một trong những mục tiêu hướng tới của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” giai đoạn 2017 – 2021 vừa được UBND tỉnh Cà Mau triển khai.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 74
Members: Thành viên: 2
Tổng: Tổng: 76

Người dùng Online: Lượt truy cập: