Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng

Giám đốc Sở GD&ĐT vừa có công văn chỉ đạo Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố Cà Mau; Thủ trưởng các đơn vị, trường học trực thuộc Sở GD&ĐT về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.


Ngày 04/12,Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.


​Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kế hoạch số 1237/KH-BGDĐT ngày 28/11/2019 thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 – 2025.


Ngày 26/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGD bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-1-2020.


Công vụ là phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân, gắn với quyền lực nhà nước, là hoạt động của cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ được giao. Trong các tài liệu nghiên cứu về công vụ, người ta xác định “công vụ là một loại hoạt động mang tính quyền lực - pháp lý được thực thi bởi đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước hoặc những người khác khi được nhà nước trao quyền nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước trong quá trình quản lý toàn diện các mặt hoạt động của đời sống xã hội”. Công vụ thường gắn liền với văn hóa công vụ, là đề cập đến những giá trị cơ bản của hoạt động công vụ, của người thực thi công vụ, của một quốc gia, một khu vực. Các quốc gia tiến bộ đều mong muốn có được một nền công vụ chuyên nghiệp, trong sạch, dân chủ, khách quan đảm bảo bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.


Bộ GD – ĐT vừa có văn bản gởi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng... hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ 2019-2020 về công tác pháp chế.


Bộ GD-ĐT vừa văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên mầm non, phổ thông công lập. Bộ GD&ĐT hướng dẫn và lưu ý một số vấn đề về việc tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập như sau:


Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phòng,chống bạo lực học đường (BLHĐ) trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên năm 2019.


Sở GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn triển khai việc thu học phí trong các cơ sở GD&ĐT thuộc ngành giáo dục tỉnh năm học 2019 - 2020.Theo đó, hoc phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập được quy định như sau:


Sở GD-ĐT Cà Mau vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” (Đề án) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 28

Người dùng Online: Lượt truy cập: