Tin tức - Sự kiện » Chính sách, pháp luật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Chính sách, pháp luật
Đóng

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh; các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế theo tinh thần Quyết định số 1117, ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 – 2020.


Ngày 8/8/2017, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành Giáo dục. Theo đó, năm học 2017 - 2018, toàn ngành Giáo dục tiếp tục triển khai 9 nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản với những nội dung cụ thể.


Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018.


Theo công văn 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, bắt đầu từ 28/8/2017, có thêm nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật


Ngày 8/8, Bộ GD&ĐT có Công văn số 3459 gửi các Sở GD&ĐT về việc rà soát, đảm bảo các điều kiện thực hiện mô hình trường học mới.


Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập có hiệu lực từ ngày 28/8/2017.


Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Thông tư 15/2017/TT-BGDDT sửa đổi Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.


Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa công tác giáo dục - y tế, trong đó có công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh tại các trường. BHYT học sinh, sinh viên được Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, riêng học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo hỗ trợ đến 70%.


Ngày 19/7, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau triển khai thông tư 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.


Nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT vừa có công văn 1934/SGDĐT-CSVCTBTH yêu cầu Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thực hiện tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng tại các trường học.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 91
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 91

Người dùng Online: Lượt truy cập: