Tin tức - Sự kiện » Nghiên cứu giáo dục
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Nghiên cứu Giáo dục
Đóng

Ở thời đại nào, dưới chế độ nào, việc giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ của mọi thành viên trong xã hội. Trước đây, nhiều người cho rằng kinh tế phát triển, con người giàu có thì đạo đức, quan hệ giữa người với người sẽ tốt đẹp hơn. Ngày nay, xã hội đã giàu hơn trước nhiều, nhưng đâu đâu cũng báo hiệu sự suy thoái đạo đức thể hiện dưới những hình thức khác nhau, đang làm vấn đục cuộc sống yên lành của xã hội chúng ta. Tuy nhiên mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp giáo dục, trong đó sự suy thoái về đạo đức và những giá trị nhân văn tác động đến lứa tuổi thanh niên và học sinh. Vì vậy, giáo dục đạo đức càng trở nên cấp thiết đối với thế hệ trẻ bởi vì các em chính là chủ nhân tương lai của đất nước sau này. Nếu không có đạo đức, các em sẽ không thể hiện tốt trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và đất nước.


Dân chủ trong giáo dục là một loại quyền của nhân dân. Để người dân có quyền thực sự về giáo dục, không những họ phải được học mà còn được tạo điều kiện để có trình độ và năng lực tham gia giáo dục, làm chủ giáo dục. Nếu xem dân chủ trong giáo dục là mục đích thì XHHGD là phương tiện thực hiện mục đích.


Xây dựng văn hóa tổ chức trong nhà trường là vấn đề rất có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nhà trường hiện nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025”. Mục tiêu chung của đề án là tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa. Bên cạnh đó, cần xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.


Theo PGS.TS Nghiêm Đình Vỳ (thành viên nhóm biên soạn Chương trình SGK mới), ở tiểu học sẽ không còn riêng môn Lịch sử mà được tích hợp sâu với môn Địa lý thành môn Lịch sử và Địa lý. Các cấp học khác cũng có tích hợp nội môn.


Sáng ngày 26/10, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng nghiệm thu Dự án biên soạn Bộ Từ điển song ngữ Việt – Khmer và Khmer – Việt đã họp và thông qua nghiệm thu Bộ Từ điển song ngữ do Trường Đại học Trà Vinh chủ trì.


BBT: Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vấn đề giáo dục hiện nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ trong ngành mà cả xã hội, nhất là những năm gần đây, Đảng, Nhà nước có những định hướng chiến lược; ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện chủ trương này trong điều kiện cụ thể của tỉnh Cà Mau, BBT xin giới thiệu loạt bài của TS Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau đến bạn đọc để tham khảo.


Đảng và Nhà nước đã xác định việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV (ĐNGV) là một giải pháp hết sức quan trọng được nêu ra trong Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục


Đội ngũ giáo viên (ĐNGV) luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp GD-ĐT, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”


Trong quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, đội ngũ nhà giáo nói chung và đội ngũ giáo viên (ĐNGV) dân tộc nói riêng, đặc biệt giáo viên dạy tiếng Khmer nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.


BBT: Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vấn đề giáo dục hiện nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ trong ngành mà cả xã hội, nhất là những năm gần đây, Đảng, Nhà nước có những định hướng chiến lược; ngành giáo dục đang nỗ lực thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện chủ trương này trong điều kiện cụ thể của tỉnh Cà Mau, BBT xin giới thiệu loạt bài của TS Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau đến bạn đọc để tham khảo.


 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 36
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 36

Người dùng Online: Lượt truy cập: