Tin tức - Sự kiện » Thông báo
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Thông báo
Đóng

Ngày 17 tháng 9 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục ban hành Kề họach liên tịch số 1990/KHLT - SGD ĐT - CĐN về việc tổ chức " Liên hoan tiếng hát giáo viên" ngành Giáo dục và Đào tạo Cà Mau, năm học 2014-2015


Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau gửi thư mời số 2011/TM-SGD ĐT về việc Họp báo đầu năm học 2014-2015


Ngày 12/9/2014, Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành công văn chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm và thu, chi sai quy định.


Ngày 04 tháng 9 năm 2014 Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành Công văn số 1891/SGDĐT-KHTC về việc báo cáo thống kê EMIS kỳ đầu năm học 2014 – 2015.


Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau gửi Thông báo Nghỉ Lễ Quốc khánh, treo cờ Tổ quốc và phân công trực đơn vị, trường học.


Ngày 25 tháng 8 năm 2014 Sở Giáo dục và đào tạo Cà Mau gửi thư mời số 1847/TM-SGDĐT Về việc triển khai Kế họach thực hiện nhiệm vụ các cấp học năm học 2014-2015


Thực hiện thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) ký ngày 28/05/2014 ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau với Chi nhánh Viettel Cà Mau ngày 08/08/2014, nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, giảng dạy và học tập tại các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Sở GD&ĐT đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường trên địa bàn tỉnh Cà Mau phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Viettel Cà Mau để triển khai phần mềm quản lý nhà trường SMAS 3.0 và các ứng dụng CNTT khác cho toàn ngành giáo dục của tỉnh Cà Mau.


Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã ký ban hành công văn số 1715/SGDĐT - KHTC Về việc không đựợc thu các khỏan thu ngòai quy định


Ngày 14 tháng 8 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn giáo dục tỉnh Cà Mau ký ban hành Hướng dẫn số 1759/HD-LT về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015


Ngày 14 tháng 8 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 35
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 36

Người dùng Online: Lượt truy cập: