Tin tức - Sự kiện » Thông báo
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Thông báo
Đóng

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã ký ban hành công văn số 1715/SGDĐT - KHTC Về việc không đựợc thu các khỏan thu ngòai quy định


Ngày 14 tháng 8 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công đoàn giáo dục tỉnh Cà Mau ký ban hành Hướng dẫn số 1759/HD-LT về việc Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015


Ngày 14 tháng 8 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015


Ngày 12/8/2014, Sở GD&ĐT Cà Mau ban hành công văn gởi các đơn vị, trường học trong tỉnh về việc tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên.


Ngày 12 tháng 8 năm 2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau phát hành công văn số 1742/SGDĐT - VP về việc Chuẩn bị tựu trường và khai giảng năm học 2014-2015Hội nghị Tổng kết năm học 2013-2014 tỉnh Cà Mau tổ chức ngày 08/8/2014 tại Hội trường A UBND Tỉnh Cà Mau.


Thực hiện Công văn số 2718/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng và việc đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học cho cán bộ quản lý, giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Cà Mau tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học cho cán bộ quản lý, giáo viên hè 2014 như sau:


Các đơn vị đã bố trí học tại Tring tâm hội nghị tỉnh sẽ chuyển về học tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Cà Mau.


Thời gian từ ngày 04/8 đến 06/8/2014. Khai mạc lúc 7 giờ 30 ngày 04/8/2014
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 8
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 8

Người dùng Online: Lượt truy cập: