Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường Phổ Thông Thanh Bình
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN (THANH BÌNH)

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Chu Văn An. ( Thanh Bình)

- Tiền thân của Trường THPT Chu Văn An được thành lập ngày 00/00/19... Đến năm 2013 đổi tên thành Trường THPT Thanh Bình cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Phường 8, TP Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803838999

- Email:c3chuvanan@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Trương Tấn Sĩ

 Hiểu Trưởng 

3838999

0913986116

 

02

Đăng Thanh Tâm

Văn Thư 3581566 0918678367

 

03

 

     

 

04

 

     

 

           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 


 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 63
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 63

Người dùng Online: Lượt truy cập: