Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Tắc Vân
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT TẮC VÂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Tắc Vân.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Ấp 1, xã Tắc Vân, Tp. Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803847849 - Fax: 3847849

- Email:c3tacvan@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Quốc Đức

 Hiểu Trưởng 

3847838

 

 

02

Nguyễn Xuân Lâm

Phó Hiệu Trưởng

 

0918355243

 

 03

Nguyễn Vũ

 Văn thư  3847849  0918240188  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: