Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Hồ Thị Kỷ
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT HỒ THI KỶ

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Hồ Thị Kỷ.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Số 7 Đường Lý Bôn, phường 2, Tp. Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803832133

- Email:c3hothiky@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Đỗ Anh Tuấn

 Hiểu Trưởng 

3838487

0918641041

 

02

Nguyễn Danh Hải

Phó Hiệu Trưởng

3822275

0919025456

 

03

Phạm Thị Thu Hà

Phó Hiệu Trưởng

 3822276

0918971517

 

 04

Nguyễn Bá Nghĩa

 Phó Hiệu Trưởng  3822275  0918647660  
   Ngô Văn Chiến  Văn Phòng  3832133  0918562509  

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 25
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 25

Người dùng Online: Lượt truy cập: