Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Cà Mau
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT CÀ MAU

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Cà Mau.

- Tiền thân của Trường Bán Công Cà Mau được thành lập ngày 00/00/19... Đến năm 2... đổi tên thành Trường THPT Cà Mau cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: 41 Phan Đình Phùng, Phường 2 TP Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803831011

- Email:c3camau@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

 

 Hiểu Trưởng 

3822579

0982477699

 

02

Lê Minh Hoàng

Phó Hiệu Trưởng

6251116

0918319004

 

03

Lý Thùy Ngân

Phó Hiệu Trưởng

3830132

091977710

 

04

Nguyễn Thị Yếu Nga

Phó Hiệu Trưởng

3830540

0918057513

 

05 Đoàn Thị Thắm  Văn Thư 3822991 093521273
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 40
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 40

Người dùng Online: Lượt truy cập: