Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Dân tộc nội trú
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT DÂN TỘC NỘI TRÚ

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Trần Văn Thời.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Đường Ngô Quyền Khóm 6, Phường 1 - TP Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803828433

- Email:c3dantocnoitru@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Tạ Quang Quyền

 Hiểu Trưởng 

 

0989985255

 

02

Dương Thu Nguyệt

Phó Hiệu Trưởng

 

0914429108

 

03

Tô Văn Thành

Phó Hiệu Trưởng

 

0914805952

 

 04

Lý Kim Khánh

 Phó Hiệu Trưởng    0913716580  
   Trần Hữu Phước  Văn thư    0913707641  

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 46
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 46

Người dùng Online: Lượt truy cập: