Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Trần Văn Thời
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN THỜI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Trần Văn Thời.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ: Khóm 7, TT. Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời

- Điện thoại thường trực: 07803895065 - Fax: 389610

- Email:c3tranvanthoi@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Phạm Văn Hùng

Hiệu trưởng    

 

02

Trần Minh Hai

Phó Hiệu Trưởng

 

0919230090

 

03

Duyên Văn Hiền

Phó Hiệu Trưởng

 

0935180596

 

 04

 Lê Diệu Hiền

 Văn thư  389065  0948704409  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 28
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 28

Người dùng Online: Lượt truy cập: