Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Phòng GDCN - GDTX
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng
Đóng


Phòng Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên

--------oo00oo--------


(Ban hành theo Quyết định số: 471/QĐ-SGDĐT, ngày 25/3/2009 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau)

1. Chức năng

 Giúp Lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và chỉ đạo công tác Giáo dục chuyên nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

2. Nhiệm vụ

- Tham mưu trình Ủy ban nhân tỉnh tỉnh quyết định các chủ trương, biện pháp phát triển giáo dục chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội địa phương;

- Theo dõi, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng trực thuộc Sở và các trường đại học đóng trên địa bàn.

- Phối hợp các phòng chức năng Sở thực hiện nhiệm vụ phát triển Giáo dục chuyên nghiệp theo thẩm quyền.

- Theo dõi, đánh giá sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động và công tác kiểm định chất lượng các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; theo dõi quản lý học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh;

- Theo dõi, quản lý công tác đào tạo tại địa phương và công tác cử tuyển;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định việc mở mã ngành đào tạo; giao chỉ tiêu đào tạo cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức hoạt động giáo dục bổ túc văn hoá THCS và bổ túc THPT; bồi dưỡng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ; cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật. Phối hợp chỉ đạo, tổ chức các kỳ kiểm tra khảo sát chất lượng, thi tốt nghiệp bổ túc THCS và bổ túc THPT;

- Quản lý thống nhất công tác tuyển sinh, du học trong và ngoài nước theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh;

- Chỉ đạo, kiểm tra Phòng GD&ĐT trong công tác quản lý, chỉ đạo xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền, vận động và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trong công tác xã hội hoá giáo dục, xây dựng và tổ chức hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng;

 

- Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chương trình, nội dung dạy tin học, ngoại ngữ cho học sinh và người lao động. 

 

III. Liên hệ

phonggdcndtbd@camau.edu.vn


STT Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại DĐộng
Ghi chú
1   Trưởng phòng  3822582    
2 Võ Quốc Thống Phó Trưởng phòng      
           

 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 57
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 57

Người dùng Online: Lượt truy cập: