Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Tân Đức
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT TÂN ĐỨC

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Tân Đức.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Ấp Thuận Hòa, xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi.

- Điện thoại thường trực: 07803950033 - Fax: 950033 

- Email:c3tanduci@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Trần Hữu Sự

 Hiểu Trưởng 

3503100

0918466277

 

02

Ngô Thái Hà

Phó Hiệu Trưởng

3503122

0917531549

 

03

Trần Thanh Lam

Phó Hiệu Trưởng

3950033

0949047447

 
 04 Lê Thanh Thủy  Văn thư 3950033  0902404603  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 52
Members: Thành viên: 4
Tổng: Tổng: 56

Người dùng Online: Lượt truy cập: