Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

- Trường được thành lập ngày 00/00/19... ..  cho đến ngày hôm nay.

- Địa chỉ:  Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân, Huyện Phú Tân.

- Điện thoại thường trực: 0780385735 

- Email:c3nguyenthiminhkhai@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Hà Thanh Liêm

 Hiểu Trưởng 

3885830

0919954990

 

02

Hữu Văn Quyền

Phó Hiệu Trưởng

3885735

0915674677

 

 03  Vũ Thị Ánh Minh  Văn thư  3885735  0919934675  
           

 

 

2. Những thành tích nổi bật từ khi mới thành lập đơn vị đến nay:

 
 Video
Đóng
Về Đất Mũi: Phần 1
 


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 127
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 128

Người dùng Online: Lượt truy cập: