Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trung tâm Giáo dục » Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU
Đóng

TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

Tên đơn vị: Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ: số 4 đường Lê Thị Riêng, Phường 5, Thành phố Cà Mau.

Điện thoại (Phòng Tổ chức – Hành chính): (0290) 3552153, Phòng LKĐT: 3 616789

 

Email: ttgdtxtinh@camau.edu.vn; ttgdtxtinhcamau.camau@moet.edu.vn

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Cố định

Điện thoại

di động

Địa chỉ Email

1

Trương Quốc Lâm

Giám đốc

3 838 409

0983 807 907

Quoclam1979@gmail.com

2

Nguyễn Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

3 590 666

0919 840 850

Tuan.flic@gmail.com

3

Nguyễn Quốc Sử

Phó Giám đốc

3 55 22 53

0913 722 662

Quocsu.flic@gmail.com

4

Phan Minh Luân

TP. TC-HC

3 55 21 53

0913 686 011

Phanminhluan@gmail.com

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 36
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 36

Người dùng Online: Lượt truy cập: