Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trung tâm Giáo dục » Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU
Đóng

TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trung tâm GDTX Tỉnh Cà Mau

- Địa chỉ: 333 Phan Ngọc Hiển, phường 5 TP Cà Mau 

- Điện thoại thường trực: 07803552153 

- Fax: 07803552153

- Email: ttgdtxtinh@camau.edu.vn

 

 

 

S

 

TT

 

 Họ và tên

 Chức vụ, bộ phận

 

 

Điện thoại cố định

 

 

 

 

Điện thoại di động

 

 

 Địa chỉ Email

 

 01

Trương Quốc Lâm

 Giám đốc

3838409

 

 


 

 

02

 

 Hà Xuân Hiến

 Phó Giám đốc


 


 

 

 

 

 

 

03

 Tân Hồng Ân

 Văn thư

3552153

0918570070  

 


 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 31
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 31

Người dùng Online: Lượt truy cập: