Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trung tâm Giáo dục » Trung tâm GDTX tỉnh Cà Mau
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU
Đóng

TRUNG TÂM GDTX TỈNH CÀ MAU

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trung tâm GDTX Tỉnh Cà Mau

- Địa chỉ: 333 Phan Ngọc Hiển, phường 5 TP Cà Mau 

- Điện thoại thường trực: 07803552153 

- Fax: 07803552153

- Email: ttgdtxtinh@camau.edu.vn

 

 

 

S

 

TT

 

 Họ và tên

 Chức vụ, bộ phận

 

Điện thoại cố định

 

 

Điện thoại di động

 

 Địa chỉ Email

01

Trương Quang  Bộ

Giám đốc

3838409

0913780377

 

02

Hà Xuân Hiến

Phó Giám đốc

 

 

 

03

Trương Quốc Lâm

Phó Giám đốc

 

 

 

04

Tân Hồng Ân

Văn thư

3552153

0918570070  

 
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 90
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 90

Người dùng Online: Lượt truy cập: