Tìm kiếm
Đóng


 Text/HTML
Đóng

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TỔNG HỢP - HƯỚNG NGHIỆP

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ Thuật Tổng Hợp - Hướng Nghiệp

- Địa chỉ:  66, Phan Đình Phùng, Phường 2, TP Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803838449

- Fax: 

- Email: ktthhntinh@camau.edu.vn

 

STT

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

 

Chức vụ, bộ phận

 

 Điện thoại cố định

 

 

 

Điện thoại di động

 

 Địa chỉ Email

01

Lê Ngọc Trực

Giám đốc


0913722659

 

02

Nguyễn Hồng Xuân

Phó Giám đốc

 3822242

  

 

03

Thái Thanh Nguyên

Văn thư

3822996

0917402456

 


 

 

       

 
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 6
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 6

Người dùng Online: Lượt truy cập: