Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Ngọc Hiển
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng GD&ĐT Ngọc Hiển
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGỌC HIỂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Ngọc Hiển

- Địa chỉ:  Ấp Kiến Vàng xã Tân Ân huyện Ngọc Hiển

- Điện thoại thường trực: 07803719011

- Fax: 07803719160

- Email: pgdngochien@camau.edu.vn

 

S

TT

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ, bộ phận

 

Điện thoại cố định

 

Điện thoại di động

 

Địa chỉ Email

01

Traàn Vaên UÙt

 Trưởng Phòng

  3719011

 

 

02

Ñoã Thanh Taâm

Chủ tịch CĐN

 3719011

0919557048

 

03

Buøi Thanh Minh

P.Trưởng Phòng

 3719267

0918571438

 
04  Leâ Xuaân Huøng Văn phòng GD-ĐT  3719011  0982878862


 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 19
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 19

Người dùng Online: Lượt truy cập: