Tìm kiếm
Đóng


 Học tập và làm theo Bác
Đóng

Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Ban Tuyên giáo trung ương.


Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, những năm qua, việc học tập và làm theo Bác được Trường THCS thị trấn Thới Bình quan tâm triển khai sâu, rộng. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp, tạo chuyển biến về chất lượng giáo dục của nhà trường.


Ngày 27/2/2017, Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT ban hành Nghị quyết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"


Sở GD&ĐT Cà Mau vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền nhân nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.


Sở GD&ĐT Cà Mau vừa ban hành kế hoạch 494/KH-SGDĐT về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 39
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 39

Người dùng Online: Lượt truy cập: