Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Năm Căn
  Đăng nhập
 Thông báo
Đóng
Cổng thông tin đang trong quá trình hoạt động thử nghiệm. Thông tin hiện tại chỉ mang tính tham khảo.

 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng GD&ĐT Năm Căn
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NĂM CĂN

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Năm Căn

- Địa chỉ:  Khóm VI, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

- Điện thoại thường trực: 07803877143

- Fax: 07803878143

- Email: pgdnamcan@camau.edu.vn

 

ST

T

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ, bộ phận

 

Điện thoại cố định

 

Điện thoại di động

 

Địa chỉ Email

01

Phan Thanh Việt

Trưởng Phòng

 

 

 

02

Traàn Nhö Hoïc

Chủ tịch CĐN

 

0918647307 

 

03

 Hứa Trọng Nhơn

P.Trưởng Phòng

 

 

 

04

Nguyễn Ngọc Khoa

P.Trưởng Phòng

 

 

 
05 Nguyeãn Vaên Xuyeân Văn phòng GD-ĐT 3877143 0919589904

 

       

 

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 15
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 15

Người dùng Online: Lượt truy cập: