Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Đầm Dơi
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Text/HTML
Đóng

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐẦM DƠI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Đầm Dơi

- Địa chỉ: Số 140 khóm 1 Thị trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi

Điện thoại thường trực: 07803.858241

- Fax: 07803.858241

- Email: pgddamdoi@camau.edu.vn

Website: http://pgddamdoi.edu.vn

 

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Taï Thanh Vuõ

Trưởng Phòng

3858 611

0913 696996

 

02

Buøi Chaâu Duõng

Chủ tịch CĐN

3858 996 

982191 791  

 

03

Lieâu Thanh Haûi

P.Trưởng Phòng

3858 611

0918 466245

 

04

Voõ Lôïi

P.Trưởng Phòng

 3856 041

0918 349475

 
05 Traàn Thanh Vaên P.Trưởng Phòng 3858 996 0918 355114
         
         

 
 Video
Đóng
Về Đất Mũi: Phần 1
 


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 111
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 111

Người dùng Online: Lượt truy cập: