Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT U Minh
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Text/HTML
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN U MINH

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện U Minh

- Địa chỉ:  Khóm 3, Thị trấn U Minh, huyện U Minh

- Điện thoại thường trực: 07803863070

- Fax: 07803863070

- Email: pgduminh@camau.edu.vn

 

STT

Họ và tên

 

 

 

Chức vụ, bộ phận

 

 

 

 Điện thoại cố định

Điện thoại di động

 

 

 

 Địa chỉ Email

01

Trần Hoàng Lạc

Trưởng Phòng

3863918

0983863254

0907334254

 

02

Dương Hồ Vũ

Chủ tịch CĐN

 

   0907334254

 

03

Trần Quốc Anh

P.Trưởng Phòng

2247370

0919449091

 

04

 

P.Trưởng Phòng

 

 

 
05 Châu Hiếu lễ Cán bộ TC 2247970  01298971327
06 Trịnh Khắc Trung Văn phòng GD-ĐT  3863976  0918289243

 

       

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 14
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 14

Người dùng Online: Lượt truy cập: