Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Thới Bình
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỚI BÌNH

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

- Điện thoại thường trực: 07803860050

- Fax: 07803610019

- Email: pgdthoibinh@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Huỳnh Thanh Hận

Trưởng Phòng

3860390 

 

 

02

Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch CĐN

2215782 

   0919160792 

 

03

Nguyễn Thanh Sang

P.Trưởng Phòng

3860290 

 

 

04

Nguyễn Văn Thành

P.Trưởng Phòng

3860335 

0918379435 

 
05 Lê Hoàng Danh P.Trưởng Phòng    
06 Trần Minh Đương Văn phòng GD-ĐT  3860050  0918329533

 

       

 


 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: