Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các phòng Giáo dục và Đào tạo » Phòng GD&ĐT Thới Bình
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng


 Phòng GD&ĐT huyện Thới Bình
Đóng

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỚI BÌNH

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Phòng GD-ĐT huyện Thới Bình

- Địa chỉ: Thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

- Điện thoại thường trực: 07803860050

- Fax: 07803610019

- Email: pgdthoibinh@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Lê Hoàng Dự

Trưởng Phòng

3860390 

 0918163533

 

02

Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch CĐN

2215782 

     0919160792

 

 

 

03

Huỳnh Văn Đức

P.Trưởng Phòng

3860290 

0918379435  

 

04

Nguyễn Văn Thành

P.Trưởng Phòng

3860335 

0918379435 

 
05 Nguyễn Xuân Thủy Cán bộ TC  6518858  0918760916
06 Trần Minh Đương Văn phòng GD-ĐT  3860050  0918329533

 

       

 
 Video
Đóng
Về Đất Mũi: Phần 1
 


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 106
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 106

Người dùng Online: Lượt truy cập: