Đóng

  CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10     
 Tìm kiếm
Đóng
  
Đóng
 DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH
Đóng

 

    LỊCH PHÁT SÓNG VÀ VIDEO DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH CÀ MAU

  

Thời gian

Môn – Tiết

Giáo viên

Tên bài/chủ đề và Video bài học

08h15, ngày 08/4/2020

Anh 12 - 1

Lê Thị Bích Thủy

THPT Nguyễn Việt Khái

Chuyên đề: CÁC DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ

https://www.youtube.com/watch?v=f5WS6U3LY0k

09h00, ngày 08/4/2020

Lý 12 - 1

Lê Công Nhã

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chủ đề 1: TÁN SẮC ÁNH SÁNG - GIAO THOA ÁNH SÁNG

https://www.youtube.com/watch?v=b5L4kEkjbA0

14h15, ngày 08/4/2020

Toán 12 - 1

Nguyễn Quốc Hiếu

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 1: PH. TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

 https://www.youtube.com/watch?v=YtimHCIkiHY

08h15, ngày 09/4/2020

Văn 12 – 1

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

THPT Quách Văn Phẩm

Chuyên đề: ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

https://www.youtube.com/watch?v=PzPZFRhV78I

09h00, ngày 09/4/2020

Hóa 12 – 1

Nguyễn Ngọc Nguyên

THPT Đầm Dơi

Chuyên đề: KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT

https://www.youtube.com/watch?v=o-UWXgfnblE

14h15, ngày 09/4/2020

Địa 12 – 1

Nguyễn Thành Trung

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=w7sItUJbnDM

16h00, ngày 09/4/2020

Toán 9 – 1

Nguyễn Chí Hào

THCS Nguyễn Du

Bài: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH

https://www.youtube.com/watch?v=C-axdm55jZo

8h15, ngày 10/4/2020

Anh 12 - 2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề: MỆNH ĐỀ ĐIỀU KIỆN VÀ MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

https://www.youtube.com/watch?v=smWdHdXA9v0

09h00, ngày 10/4/2020

Sinh 12 - 1

Trang Thành Giá

THPT Trần Văn Thời

Chuyên đề 1. SINH THÁI HỌC CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

https://www.youtube.com/watch?v=x9xrsYLwvC8

14h15, ngày 10/4/2020

Sử 12 – 1

Trần Việt Nhân

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chủ đề: XÂY DỰNG CNXH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1965)

https://www.youtube.com/watch?v=9s-JAKPtfhc

16h00, ngày 10/4/2020

Văn 9 – 1

Trần Thị Thúy

THCS Võ Thị Sáu

Bài: VIẾNG LĂNG BÁC

https://www.youtube.com/watch?v=rQJgduTviUY

08h15, ngày 11/4/2020

Văn 12 - 2

Nguyễn Ngọc Thể

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

https://www.youtube.com/watch?v=a4OUJoDD1Qg

09h00, ngày 11/4/2020

CD 12 - 1

Phạm Đình Xuân

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Bài 7: CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ

https://www.youtube.com/watch?v=W37CmW4D5s4

14h15, ngày 11/4/2020

Toán 12 - 2

Võ Thanh Toàn

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 2: SỐ PHỨC

https://www.youtube.com/watch?v=Y8lBcfzr7U4

16h00, ngày 11/4/2020

Anh 9 – 1

Vũ Thị Hòa

THCS Võ Thị Sáu

REVISION I: TENSES (CÁC THÌ)

https://www.youtube.com/watch?v=A3gX5ByEyd0

08h15, ngày 13/4/2020

Văn 12 - 3

Lâm Hồng Sen

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Bài: VỢ NHẶT

https://www.youtube.com/watch?v=jSTOzi74jy4

14h15, ngày 13/4/2020

Lý 12 – 2

Ngô Văn Chinh

THPT Hồ Thị Kỷ

Chủ đề 2: CÁC LOẠI QUANG PHỔ - TIA HỒNG NGOẠI, TIA TỬ NGOẠI - TIA X

https://www.youtube.com/watch?v=lWTUblR_eBA

08h15, ngày 14/4/2020

Anh 12 – 3

Phan Văn Hoài Đức

THPT Đần Dơi

Chuyên đề: CÂU TRƯỜNG THUẬT

https://www.youtube.com/watch?v=5bvjphf_7k4

14h15, ngày 15/4/2020

Toán 12 - 3

Nguyễn Văn Đấu

THPT Cà Mau

Chuyên đề 3: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ PHỨC

https://www.youtube.com/watch?v=ex2hKPBeesU

08h15, ngày 15/4/2020

Văn 12 - 4

Trịnh Hải Minh

THPT Đầm Dơi

Bài: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=6yeGKGmIAHo

14h15, ngày 14/4/2020

Sinh 12 – 2

Ngô Duy Thanh

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 1 (TT). SINH THÁI HỌC CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ S/VẬT

https://www.youtube.com/watch?v=bELB_TCr9Ps

14h15, ngày 16/4/2020

Hóa 12 – 2

Phạm Công Nhân

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề: KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT

 https://www.youtube.com/watch?v=pqRZQVJkBdc

16h00, ngày 14/4/2020

Văn 9 - 2

Vũ Thị Duyên (NTB)

Bài: MÙA XUÂN NHO NHỎ

https://www.youtube.com/watch?v=MW-BomdMNcU

08h15, ngày 17/4/2020

Toán 12 - 4

Lê Thị Kiều Trang

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề 4:  PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC

https://www.youtube.com/watch?v=JSmB8NlNlDA

14h15, ngày 17/4/2020

Sử 12 – 2

Mã Thị Xuân Thu

THPT Thái Thanh Hòa

Chủ đề: NHÂN DÂN HAI MIỀN NAM – BẮC TRỰC TIẾP CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ

https://www.youtube.com/watch?v=tdQbua5L5uA

08h15, ngày 16/4/2020

Anh 12 – 4

Lâm Thành Trung

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: NGỮ ÂM

https://www.youtube.com/watch?v=SHMGAClrx-s

08h15, ngày 18/4/2020

CD 12 – 2

Trần Minh Trực

THPT Đầm Dơi

Bài 8: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

14h15, ngày 18/4/2020

Địa 12 – 2

Phạm Việt Hưng

THPT Đầm Dơi

Chuyên đề: ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

https://www.youtube.com/watch?v=yUrfJ0DbgWA&list=UUFDQA8BR9r-DKrwXt6xfQJQ&index=8

16h00, ngày 16/4/2020

Toán 9 – 2

Ngô Văn Chiến (LTV)

Bài: GÓC NỘI TIẾP

https://www.youtube.com/watch?v=aOjb6qBPmzs&list=UUFDQA8BR9r-DKrwXt6xfQJQ&index=14

16h00, ngày 18/4/2020

Anh 9 – 3

Trần Thanh Hồng

THCS Lương Thế Vinh

Chuyên đề: CÂU TƯỜNG THUẬT

https://www.youtube.com/watch?v=5bvjphf_7k4&t=364s

14h15, ngày 21/4/2020

Sinh 12 – 3

Hồng Thị Kiều Linh

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: SINH THÁI HỌC QUẦN XÃ SINH VẬT

08h15, ngày 20/4/2020

Văn 12 – 5

Trịnh Hải Minh

THPT Đầm Dơi

Bài: CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=qyURJReJYhU

14h15, ngày 20/4/2020

Lý 12 – 3

Phan Thanh Thứ

THPT Thới Bình

Chủ đề 3: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN – THUYẾT LƯỢNG TỪ ÁNH SÁNG – HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG

https://www.youtube.com/watch?v=2Y8ntZDAZuE

08h15, ngày 21/4/2020

Anh 12 – 5

Lê Thị Bích Thủy

THPT Nguyễn Việt Khái

Chuyên đề: CÂU BỊ ĐỘNG

https://www.youtube.com/watch?v=6OHJL0dho0c

14h15, ngày 22/4/2020

Toán 12 - 5

Nguyễn Quốc Hiếu

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 5: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (tiếp theo)

08h15, ngày 23/4/2020

Anh 12 – 6

Lâm Thành Trung

Chuyên Phan Ngọc Hiển

Chuyên đề: TỪ VỰNG

14h15, ngày 23/4/2020

Hóa 12 – 3

Huỳnh Hữu Vinh

THPT Cà Mau

Chuyên đề: NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NHÔM

08h15, ngày 22/4/2020

Văn 12 – 6

Phan Hồng Thiểu

THPT Võ Thị Hồng

Chuyên đề: ĐỊNH HƯỞNG GIẢI QUYẾT 1 SỐ DẠNG ĐỀ VỀ THƠ

16h00, ngày 23/4/2020

Toán 9 – 3

Nguyễn Xuân Huế

THCS Võ Thị Sáu

Bài: ÔN TẬP CHƯƠNG III (ĐS)

16h00, ngày 21/4/2020

Văn 9 – 3

Trần Thị Thúy

THCS Võ Thị Sáu

Bài: LIÊN KẾT CÂU – LIÊN KẾT ĐOẠN VĂN

08h15, ngày 24/4/2020

Toán 12 - 6

Võ Thanh Toàn

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề 6: ÔN TẬP CHƯƠNG SỐ PHỨC

14h15, ngày 24/4/2020

Sử 12 – 3

Hoàng Văn Sum

THPT Thới Bình

Chủ để: KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KT-XH Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM

14h15, ngày 25/4/2020

Địa 12 – 3

Vũ Thị Loan

THPT Hồ Thị Kỷ

Chuyên đề: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM

08h15, ngày 25/4/2020

CD 12 – 3

Lê Thế Nhân

THPT Hồ Thị Kỷ

Bài 9: PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA ĐẤT NƯỚC

16h00, ngày 25/4/2020

Anh 9 – 3

Phạm Thị Hồng Thắm

THCS Nguyễn Thái Bình

Chuyên đề: CÂU BỊ ĐỘNG

 


  
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 18
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 18

Người dùng Online: Lượt truy cập: