Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Danh sách câu hỏi
Đóng
 Cách đăng ký thành viên wes..của sở GD Cà Mau
Họ tên: Nguyễn Việt Cường , Địa chỉ:Trần Hợi, Trần văn Thời, Cà Mau, Email:nvcuongc2uminh.pgdtvthoi@camau.edu.vn
HỎI: 

Em muôn đăng một số bài viết và tư liệu giảng dạy lên trang wes của sở, vậy em đang ký thành viên ở mục nào ?

ĐÁP: Chào bạn,

Nếu bạn muốn làm cộng tác viên của website Sở GD&ĐT Cà Mau thì bạn phải xin ý kiến của lãnh đạo đơn vị nơi bạn đang công tác, lập danh sách giới thiệu lí lịch trích ngang trình lãnh đạo kí tên, đóng dấu gửi về Phòng CNTT-TBTV Sở GD&ĐT (theo hướng dẫn tại Công văn số 2441/SGDĐT-CNTT-TBTV ngày 02/12/2011 của Sở GD&ĐT Cà Mau). 
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 31
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 31

Người dùng Online: Lượt truy cập: