Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Danh sách câu hỏi
Đóng
 hỏi về bệnh trĩ
Họ tên: Nguyễn Văn Bê , Địa chỉ:Kiên Giang, Email:xinchaobacsi@gmail.com
HỎI: 
<p>
Do là nhân viên văn phòng phải ngồi nhiều nên tôi bị <a href="https://trello.com/chiphidieutribenhtri">bệnh trĩ</a>, và tôi còn bị cả bệnh <a href="https://infogram.com/benh-viem-am-dao-la-gi-dau-hieu-va-cach-chua-tri-1h9j6q9wx70y2gz">viêm âm đạo</a>. mà giờ tôi muốn chữa hai bệnh này thì phải làm sao&nbsp;</p>

 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 44
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 45

Người dùng Online: Lượt truy cập: