Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 Danh sách câu hỏi
Đóng
 Một số quy định có liên quan đến lĩnh vực giáo dục
Họ tên: Trần Văn Hòa , Địa chỉ:Phường Tân Xuyên, TP. Cà Mau, Email:hoaubndt@gmail.com
HỎI: 
1. Hiện nay tại một số Trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh quy định "Khi giáo viên bị bệnh thì được nghỉ tối đa một tuần, nếu tuần tiếp theo lại nghỉ tiếp thì mỗi ngày trừ 2 điểm thi đua (không kể ngày đó có tiết dạy hay không)". Quy định như thế có đúng với quy định của pháp luật hiện hành không? Bởi vì trong thực tế, việc bị bệnh nằm viện là điều không ai mong muốn, nằm viện bao nhiêu ngày thì người bệnh không thể quyết định được, do bệnh nặng hay nhẹ và người quyết định cuối cùng là bác sỹ.

2. Hiện nay có Trường THCS trên địa bàn thành phố Cà Mau bắt giáo viên khi viết sáng kiến kinh nghiệm phải đánh số trang từ trang 1, nếu không đánh số thứ tự trang 1 thì không nhận sáng kiến, gây khó khăn cho giáo viên. Theo tôi được biết, quy định của pháp luật hiện hành, không có văn bản nào quy định phải đánh số thứ tự của trang 1, nếu văn bản đó có từ 2 trang trở lên. Xin cho biết việc Hiệu trưởng nhà trường làm như vậy đúng không, hay là do thiếu hiểu biết nên gây khó khăn cho giáo viên, làm khó giáo viên.

3. Nhiều Trường THCS giao chỉ tiêu cho giáo viên, nếu dạy 100 học sinh thì cuối năm học sinh có học thế nào đi nữa cũng không được để ở lại lớp quá 02 em; điều đó đồng nghĩa với việc học sinh  không cần cố gắng học ở trường, không học thêm ở nhà thầy cô, cuối năm 100 em học sinh vẫn có 98 em lên lớp. Nếu giáo viên không thực hiện theo sẽ không được xét thi đua, xếp loại giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy, giải pháp nào để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng nêu trên; việc giao chỉ tiêu như thế có phù hợp với quy định pháp luật hiện hành không, nếu không phù hợp xử lý Hiệu trưởng đó thế nào?
ĐÁP: Sở Giáo dục và Đào tạo có nhận thông tin phản ánh của Ông Trần Văn Hòa, tuy nhiên chậm phúc đáp theo yêu cầu của Ông, rất mong Ông thông cảm.
Để phúc đáp những yêu cầu của Ông, ngày 18/3/2019 Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 432/SGDĐT-VP về việc rà soát trả lời phản ánh của công dân; theo đó Giám đốc Sở GD&ĐT giao Trưởng phòng GD&ĐT TP Cà Mau rà soát báo cáo nội dung liên quan đến các vấn đề ông đặt ra.
Nay Sở GD&ĐT xin chuyển nội dung trả lời của Trưởng phòng GD&ĐT TP Cà Mau đến Ông biết và rất mong Ông chia sẻ.
Dưới đây là nội dung trả lời của Trưởng phòng GD&ĐT TP Cà Mau (Toàn văn):

UBND THÀNH PHỐ CÀ MAU

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

       

              Số  85/BC-PGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


   Cà Mau, ngày 21 tháng 3 năm 2019

 

BÁO CÁO

Về việc rà soát trả lời phản ánh của công dân

 


Thực hiện Công văn số 432/SGDĐT-VP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau về việc rà soát trả lời phản ánh của công dân.

Sau khi nhận được Công văn số 432/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát và nắm được sự việc này đang diễn ra tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai và chỉ đạo cho trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai làm rõ một số nội dung nêu ở Công văn như sau:

Trong thang điểm thi đua của đơn vị đã gửi đến các tổ để thảo luận và đã thông qua tại phiên Hội nghị Công chức, viên chức đầu năm học 2018 – 2019 có thống nhất 100 % nội dung sau:

*Các trường hợp nghỉ có phép không trừ điểm:

-  Nằm viện không quá một tuần xuyên suốt (nếu quá một tuần xuyên suốt thì trừ điểm theo thang điểm) và trừ theo thang điểm thi đua là: Nghỉ dạy có phép trừ 01 điểm/buổi, không phép trừ 10 điểm/lần (kể cả dạy thay).

- Trường hợp nghỉ trên 02 ngày và nghỉ bao nhiêu ngày là do Phòng GD & ĐT Cà Mau cấp phép.

                                                                      (Trích từ thang điểm thi đua)

Kết Luận: Không như công dân phản ánh.

2. Hiện nay có một số trường bắt giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm phải đánh số trang từ trang 1, nếu không đánh số thứ tự từ trang 1 thì không nhận sáng kiến, gây khó khăn cho giáo viên.

Trả lời:

Đơn vị thực hiện viết sáng kiến theo hướng dẫn số 06/HD – PGDĐT, ngày 12/02/2019 của phòng Giáo Dục và Đào Tạo Cà Mau và bằng biện pháp gửi gmail hướng dẫn này đến từng giáo viên, nhân viên nghiên cứu để viết.

Trước đó vào tháng 10/2018  nhà trường có tổ chức thi giáo viên giỏi vòng trường và nhà trường có thực hiện 03 bài thi giống như thi giáo viên giỏi cấp thành phố, tổ chấm sáng kiến (bài thi số 01) có yêu cầu 01 giáo viên bổ sung số 1 vào trang 1, giáo viên này cũng bổ sung và có thắc mắc với tôi là “theo hướng dẫn trình bày thể thức văn bản là không có”, sau đó tôi nghiên cứu lại Hướng dẫn số 01/2011/ TT – BNV, ngày 19 tháng 01 năm 2011của Bộ Nội vụ ở Điều 15, khoản 2, điểm g có hướng dẫn; “ ....., không đánh số trang thứ nhất”.

Kết Luận: Phần này Hiệu trưởng nhà trường nhận thiếu sót và rút kinh nghiệm là chưa nghiên cứu kỷ Hướng dẫn số 01/2011/ TT – BNV, ngày 19 tháng 01 năm 2011của Bộ Nội vụ.

3. Nhiều trường THCS giao chỉ tiêu cho giáo viên, nếu dạy 100 học sinh thì cuối năm học sinh có học thế nào đi nữa cũng không được để ở lại lớp quá 02 em, điều đó đồng nghĩa với việc học sinh không cần cố gắng học ở trường, không học thêm ở nhà thầy cô, cuối năm 100 em học sinh vẫn có 98 em lên lớp. Nếu giáo viên không thực hiện theo sẽ không được xét thi đua, xếp loại giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Trả lời:

- Nhà trường đưa ra chỉ tiêu và có bàn bạc tại phiên Hội nghị Công chức, Viên chức đầu năm học, được sự thống nhất 100% của viên chức: “Học sinh lên lớp thẳng 95%”.

- Viên chức nào cũng được xét thi đua, riêng giáo viên không đạt chỉ tiêu thì xếp loại B (tương đương với hoàn thành nhiệm vụ).

               (Trích từ kế hoạch và thang điểm thi đua năm học 2018 – 2019)

Kết luận: Không như công dân phản ánh.

 

Trên đây là báo cáo về việc rà soát trả lời phản ánh của công dân của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cà Mau.

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                    TRƯỞNG PHÒNG

- Sở Giáo dục dục và Đào tạo;

- Lưu VT.                                                               

                                                                                                                     Đã ký

 

 

                                                                                              Thái Mỹ Phượng 
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 47
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 47

Người dùng Online: Lượt truy cập: