Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 Hội khuyến học tỉnh
Đóng

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được tỉnh Cà Mau quan tâm thực hiện tốt đã góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo tỉnh nhà.


Ngày 30/5, Hội Khuyến học huyện Năm Căn tổ chức tập huấn kiến thức nghiệp vụ xây dựng và đánh giá cộng đồng học tập cấp xã năm 2017


Trong năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, các cấp hội khuyến học trong tỉnh đã vận động xây dựng quỹ được hơn 23,6 tỷ đồng; đồng thời, trao tặng gần 6.000 suất học bổng.


Thiết thực những việc làm cụ thể, những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở Trần Văn Thời phát triển khá mạnh, tạo nên phong trào rộng khắp trong nhân dân. Hằng năm, Hội đã vận động đóng góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ, nâng bước cho các em học sinh, sinh viên nghèo.


Với nhiều mô hình về gia đình hiếu học, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, Hội khuyến học huyện Ngọc Hiển đang thúc đẩy hơn nữa tinh thần học tập, động viên, khuyến khích những gương điển hình trong phong trào khuyến học khuyến tài


Sáng ngày 5/5/2017, huyện Ngọc Hiển tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở huyện Trần Văn Thời phát triển mạnh, gặt hái được nhiều kết quả quan trọng.


Ngày 13/04/2017, Hội khuyến học phường 6, Thành phố Cà Mau tổ chức lễ tuyên dương các hộ gia đình học tập tiêu biểu, có tinh thần tích cực tham gia thực hiện tốt tiêu chí gia đình học tập trên địa bàn.


Ngày 17/03/2017, Hội khuyến học phường 8 làm lễ công nhận đơn vị học tập và thành lập chi hội khuyến học cho các trường trên địa bàn phường đã giúp đỡ kịp thời cho các em học sinh, sinh viên nghèo.


Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài ở Thành phố Cà Mau luôn nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân. Đến nay, Hội Khuyến học thành phố có 10.858 hội viên, có 9.508 “Gia đình học tập” cấp cơ sở, 838 gia đình học tập tiêu biểu cấp thành phố.








 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng



 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 73
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 73

Người dùng Online: Lượt truy cập: