Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng


 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Đóng
Resource Directory -> Thủ tục hành chính


Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 19/09/2018

Tiếp nhận lưu học sinh nước ngoài diện học bổng khác và tự túc vào học tại Việt Nam
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 19/09/2018

Xét tuyển học sinh vào trường dự bị đại học
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 19/09/2018

Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 19/09/2018

Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 11/06/2018

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 11/06/2018

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 11/06/2018

1 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT)
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 11/06/2018

12 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường)
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 18/01/2018

11 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú
Chi tiết Tải về
Đánh giá trung bình:

Đọc đánh giá: (-1)
Viết đánh giá
Đã thêm vào: 18/01/2018
Danh sách danh mục 
 Video
Đóng
 Quảng cáo
Đóng

 LINK liên kết
Đóng


 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 13
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 13

Người dùng Online: Lượt truy cập: