Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường THCS-THPT Vàm Đình
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Trường THCS - THPT Vàm Đình
Đóng

TRƯỜNG THCS-THPT Vàm Đình

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường THCS - THPT Vàm Đình.

- Tiền thân là trường THCS Vàm Đình

- Địa chỉ: Xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 

- Email:c23vamdinh@camau.edu.vn

 

 

ST

 

T

 

 

Họ và tên

 

Chức vụ, bộ phận

 

Điện thoại cố định

 

Điện thoại di động

 

Địa chỉ Email

01

Nguyễn Mạnh Hùng

 Hiểu Trưởng 

 

 

 

02

Lê Văn Quang

Phó Hiệu Trưởng

 

 

 

 03

 Nguyễn Minh Y  Phó Hiệu trưởng      
           

 

 

  LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 27
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 27

Người dùng Online: Lượt truy cập: