Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Các trường THPT  » Trường PT DTNT THCS Danh Thị Tươi
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG PT DTNT THCS DANH THỊ TƯƠI

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Danh Thị Tươi.

- Trường được thành lập ngày 18/11/2014

- Địa chỉ:  Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời

- Điện thoại thường trực: 07803897637

- Email:c3danhthituoi@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Đoàn Văn Lạc

 Hiểu Trưởng 

07803897637


 

02

       

 

03

       

 


 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 43
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 43

Người dùng Online: Lượt truy cập: