Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức » Trường Trung cấp » Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
  Đăng nhập
 Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Text/HTML
Đóng

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT

--------oo00oo--------

1. Giới thiệu khái quát:

 

- Tên đơn vị: Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

- Địa chỉ: 02, Nguyễn Tất Thành, Khóm 2, Phường 8, TP Cà Mau

- Điện thoại thường trực: 07803831505

- Fax: 07803828619

- Email: trungcapktkt@camau.edu.vn

 

STT

 

Họ và tên

Chức vụ, bộ phận

Điện thoại cố định

Điện thoại di động

Địa chỉ Email

01

Lưu Vi Huyền

Hiệu trưởng

 

 

 

02

Trương Thanh Dũng

P.Hiệu trưởng

 

 

 

03

Nguyễn Thiện Nghĩa

P.Hiệu trưởng

 

 

 

04 Nguyễn Thị Kiều Diễm Văn thư    

 

       

 


 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 21
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 21

Người dùng Online: Lượt truy cập: