Tìm kiếm
Đóng
 Liên kết Email
Đóng
 Thành tựu và Phát triển
Đóng
Cà Mau: tự tin bước vào năm học mới

[ Cập nhật vào ngày (15/08/2018) ] - [ Số lần xem: 417 ]

Năm học mới sắp bắt đầu. Nhìn lại năm học qua, những người làm công tác giáo dục không khỏi tự hào để nỗ lực hơn nữa trong công tác giáo dục.


Theo đó, năm học 2017 - 2018, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là rà soát, sắp xếp trường, lớp học, đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quy mô về giáo dục của tỉnh có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trong toàn tỉnh cơ bản ổn định.

Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi được duy trì và đạt kết quả; kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được giữ vững cả về số lượng và chất lượng; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học đạt chỉ tiêu đề ra; đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các cấp học được củng cố, kiện toàn theo yêu cầu đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục ngày càng được đáp ứng.

Đến cuối năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh hiện có 551 trường học các cấp, với hơn 8.000 lớp học. Tỷ lệ hoàn thành chương trình và tốt nghiệp cấp tiểu học đạt 99,81%, trung học sơ sở đạt 99,48%, trung học phổ thông đạt 98,81%.

Năm học qua, ngành giáo dục tỉnh nhà đã tập trung triển khai nhiều biện pháp để rà soát, đánh giá và sắp xếp đội giáo viên các cấp. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở một số địa phương, trường học vẫn còn diễn ra, chưa có biện pháp khắc phục hiệu quả. Nhiều trường thừa giáo viên giảng dạy môn này nhưng thiếu giáo viên giảng dạy môn khác. Năng lực quản lý  của một bộ phận cán bộ quản lý còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tình trạng chậm thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh vẫn còn diễn ra, chậm khắc phục...

Với những kết quả đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016 - 2018; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 10 tập thể Lao động xuất sắc, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng trao nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân vì có thành tích trong năm học 2017 - 2018.

Năm học 2018 – 2019 với chủ đề: “Thầy tận tâm, trò tận lực”, phát huy những kết quả đạt được về việc triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp. Ngành giáo dục – đào tạo tỉnh tiếp tục rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục toàn tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, chủ yếu là tiếng Anh ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.


Hồng Phúc

Xem thêm: Thành tựu và Phát triển


Các ý kiến của bạn đọc

 Video
Đóng
 LINK liên kết
Đóng


 Quảng cáo
Đóng

 Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 60
Members: Thành viên: 1
Tổng: Tổng: 61

Người dùng Online: Lượt truy cập: