Tìm kiếm
Đóng


 Liên kết Email
Đóng


 CMS_TRANGCHU_TINTHEOCHUYENMUC
Đóng

Ngày 5/9, toàn tỉnh có khoảng 250.000 học sinh ở các cấp học chào đón năm học mới. Năm học này, tỉnh có 557 trường với hơn 8.800 lớp học, và hơn 14.000 giáo viên giảng dạy.


Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc sắp xếp, tinh giản đội ngũ viên chức, giáo viên các đơn vị trường học trực thuộc Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau, năm học 2016-2017, Giám đốc sở giáo dục triển khai kế hoạch đến các đơn vị trường học trực thuộc.


Nhờ làm tốt công tác xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mà hiện tại đội ngũ cán bộ, giáo viên cơ bản đáp ứng tốt việc dạy học, đặc biệt là việc đổi mới giáo dục.


Trong thời gian tới, ngành Giáo dục Cà Mau tiếp tục sắp xếp phân bổ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đảm bảo đồng đều giữa các trường, các huyện để nâng cao chất lượng giáo dục.


Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thới Bình tiến hành quy hoạch đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn ngành đảm bảo cho các trường có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, tiêu chuẩn hoá về trình độ


Đồng thời với đòi hỏi một chế độ đãi ngộ tương xứng, vấn đề thay chất đội ngũ giáo viên thông qua việc thay đổi cách tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng cũng được nhiều chuyên gia đặt ra.
 Video
Đóng


 Quảng cáo
Đóng Thống kê
Đóng

Người dùng Online: Người dùng online:
Khách: Khách: 108
Members: Thành viên: 0
Tổng: Tổng: 108

Người dùng Online: Lượt truy cập: